Számodra mit jelent a szegénység?

A szegénység mást jelenthet nekünk, mint másoknak

A szegénység mérésére általánosan használt módszerek nagyon eltérő következtetéseket vonhatnak le arról, hogy mit is jelent ez valójában.

Ami neked szegénység, másnak gazdagság lehet

A szubszaharai Afrikában végzett háztartási felméréseken alapuló, februárban megjelent elemzés kiemeli a szegénység pontos meghatározásának és mérésének fontosságát. Az eredmények segíthetnek abban, hogy a kormányok, a nonprofit szervezetek és a nemzetközi fejlesztési ügynökségek hogyan osztják el a forrásokat. Továbbá, hogy hogyan értékelik a szegénység enyhítésére irányuló politikák hatékonyságát világszerte.

„Azt mondják, nem lehet kezelni azt, amit nem mérünk” – mondta Eric Lambin, a tanulmány társszerzője.

„Tanulmányunkban azt találtuk, hogy a szegénység mérésének módja teljesen megváltoztathatja azt, hogy a programok és a szakpolitikák milyen mértékben érik el a kiszolgáltatott népességcsoportokat” – mondta a tanulmány vezető szerzője, Christine Pu, a Stanford környezetmérnöki doktori hallgatója.

A definíciók összehasonlítása

A kormányok világszerte támogatni akarják a szegénységben élő háztartásokat, de nem mindig könnyű meghatározni, hogy pontosan melyek szorulnak a legnagyobb segítségre. Két azonos méretű amerikai család például azért minősülhet szegénynek – és jogosult az olyan állami támogatási programokra, mint az élelmiszersegély és a támogatott közüzemi szolgáltatások -, mert éves jövedelmük kevesebb, mint a szövetségi 31 200 dolláros szegénységi határérték. A valóságban azonban a családok összköltsége vagy vagyona jelentősen eltérhet egymástól. Az egyik családnak például lehet, hogy saját otthona és két autója van, míg a másik bérli a lakását, és tömegközlekedésre szorul.

A tanulmány négy széles körben használt szegénységi mérési módszert vizsgált. Mindegyik mérőszám különböző prioritásokon alapul, amelyek a bejelentett vagyontárgyaktól, például a háztartási gépektől kezdve a saját maguk által meghatározott jóléti mérföldkövekig, például a gyermekek iskolába járatásáig terjednek. A stanfordi kutatók etiópiai, ghánai és ugandai kollégáikkal együttműködve 16 150 háztartást vizsgáltak meg. Meglepő módon a kutatás szinte semmilyen egyezést nem mutatott abban, hogy ezek a megközelítések hogyan rangsorolták a háztartásokat a szegénységi helyzet szerint. Az egyetértés hiánya még a szegénység szempontjából az alsó 20%-ba sorolt háztartások körében is fennállt.

Felfogás kérdése, hogy mit jelent számunkra szegénynek lenni

A tanulmány még a földrajzi eltérések ellenőrzése után is gyenge korrelációt talált a mérési megközelítések között. Ez azt jelzi, hogy az eltérések nem egyszerűen a regionális különbségekből adódtak. A relatív rangsorok közötti különbségek sem voltak csekélyek. A háztartások szegénységi rangsorolása átlagosan 25 százalékponttal különbözött. Más szóval, egy háztartás, amelyet az egyik mérés szerint a 25. percentilisbe soroltak, egy másik mérés szerint a legszegényebb háztartásként vagy a medián háztartásként volt besorolva.

„Azok a szervezetek, amelyek anélkül fogadnak el egy mérési megközelítést, hogy átgondolnák, hogyan illeszkedik az a szegénységről alkotott elképzelésükhöz, a legjobb esetben is csak kockáztatnak a háztartások olyan osztályozásának kialakításával kapcsolatban, amely összhangban van a küldetésükkel és céljaikkal” – írják a kutatók. „Legrosszabb esetben ezek a szervezetek olyan módszereket fogadnak el, amelyek teljesen alkalmatlanok lehetnek a szegénységcsökkentési céljaikhoz.”

Bölcsen választani

Ennek a koncepcionális össze nem illesztésnek az egyik szemléletes példája az amerikai kormány Demográfiai és Egészségügyi Felmérés (DHS) programjának vagyonindexe. Az indexet az egészségügyi eredményekben mutatkozó egyenlőtlenségek magyarázatára tervezték. Azonban széles körben használják egy háztartás szegénységi státuszának ábrázolására is. Ez az alkalmazás a háztartások ellenkező értelmű rangsorolásához vezethet. Például, míg a legtöbb vidékfejlesztési szakember az állattartást a családi vagyon jelének tekinti, Ghánában és Etiópiában a háztartások DHS-vagyonindexének értéke minden további állattartási egységgel csökken.

A szegénység csak egy fogalom, amit aktuális életszemléletünk szerint töltünk meg jelentéssel

Tekintettel a DHS vagyonindex széles körű befolyására, ez a mérési probléma számos alkalmazásban és döntéshozatali folyamatban terjed és erősödik. A probléma nem csak a DHS vagyonindexre jellemző, hanem egy nagyobb, számos indexbe és mérőeszközbe beágyazott probléma jelképe.

Összességében az eredmények azt sugallják, hogy a mérési megközelítés megválasztása nagyon eltérő következtetésekhez vezethet. Azzal kapcsolatban, hogy kik jogosultak a szegénységcsökkentő programokra és politikákra, és hogy ezek az erőfeszítések milyen eredményeket érnek el. A szerzők amellett érvelnek, hogy a szervezeteknek alaposan meg kell fontolniuk a szegénység fogalmának meghatározását. Emellett olyan mérési módszereket kell választaniuk, amelyek összhangban vannak a konkrét célkitűzéseikkel.

forrás: https://greatergood.berkeley.edu/article/item/why_our_definition_of_poverty_matters

Ha belegondolunk, hogy máshol még ez is csoda, mindjárt újragondoljuk a szegénységről alkotott képünket: